Batthyány Ilona Alapítvány

Adószámunk: 19662714-1-42
Számlaszámunk: 11716008-20077820
1164 Budapest Cinkota, Georgina u. 23.
Telefon/Fax: 400-21-95
Az alapítvány 1991 óta működik.
Alapítója: Tóth György

Az alapítvány – az Alapító okiratban lefektetett – feladatai:

 • a Batthyány Ilona Általános Iskolában folyó oktató-, nevelő munka tartalmi és tárgyi feltételeinek korszerűsítése
 • a kiemelkedő tehetségű tanulók speciális fejlődési lehetőségeinek támogatása iskolán belül, illetve kívül; anyagi vagy egyéb módon; a Tehetségpont keretén belül emlékplakettel való jutalmazás
 • Cinkota oktatási, sport és kulturális fejlesztéséhez való hozzájárulás
 • a szociálisan rászorulók segítése
 • lakóközösségünk népi hagyományainak ápolása, ismeretterjesztése
 • versenyek, pályázatok támogatása, díjazása.

  Az intézmény vezetősége és a kuratórium kölcsönös megállapodása alapján, az alapítvány támogatja

 • • a szociálisan rászorulókat (étkeztetés, táborozás)
 • • a leendő elsősök sapkájának megvételét, amellyel az iskola polgáraivá válnak
 • • tanévenként egy alsó-, és egy felső tagozatos osztályterem felújítását

  Az elkövetkező néhány évre szóló hosszú távú terveink:

 • • a Rádió utcai játszótér/sportudvar felújítása a szülők és a Kerületgazda segítségével
 • • újabb, használható helyiségek kialakítása az alagsorban
 • • második informatika terem berendezése korszerű számítógépekkel

  Tervezett programjaink a Szülői Munkaközösséggel együttműködve:

 • • alapítványi bál
 • • Luca-napi vásár
 • • használt ruha- és játékvásár
 • • az intézmény bizonyos területeinek felújítása

  Az alapítvány pártoktól független. Politikai tevékenységet nem folytat.
  A kuratórium 6 főből áll, 3 fő szülő és 3 fő pedagógus.

 • 2018.06.12.

  Alapítványi beszámoló a 2018.március- májusi időszakról

  Kedves Szülők!

  Nagy tisztelettel köszönjük a 127, családonkénti, 5.000 Ft-os támogatásokat!

  Alsós átutalások szám szerint: 82; ez 555.000Ft;
  Felsős átutalások szám szerint : 45; ez 386.000Ft;

  Összesen: 941.000 Ft


  Ugyan már javuló, felfelé ívelő tendenciát mutat a befizetés; De hozzávetőlegesen 550 tanulónk van!
  Tudjuk, van olyan család, akik tevőlegesen támogatták intézményünket! Természetesen azt is nagy tisztelettel köszönjük!

  Jelenleg az alapítvány számláján: 3.127.548 Ft van!
  A jelenlegi naptári év bevételei:
 • Alapítványi bál : 375.467 Ft
 • Tehetség nap büfé: 136.675 Ft

  Fontosabb események, rendezvények, melyeket alapítványunk támogatott:

 • A negyedik évfolyam lovaglásra utaztatása Gödöllőre 10 alkalommal
 • Cirkuszba szállítás
 • Fényképek előhivatása/tabló készítése a Tehetség Plakettet megkapó tanulókról
 • Ballagási jutalmazás
 • Ballagási díszítés stb.

  A leendő elsős szülők: 2018 május 28-án, a többi szülő az év eleji első szülői értekezleten kap tájékoztató papírt a családonkénti költség-hozzájárulás befizetésére vonatkozóan !

  A következő évi sikeres együttműködés reményében kívánunk kelleme nyarat minden diákunknak és családjának!

  a Batthyány Ilona Alapítvány Kuratóriuma
  Budapest, 2018. május 25.
 • 2018.03.14.

  Alapítványi beszámoló

  Tisztelt Szülők, Kollégák!

  Nagy örömmel tájékoztatok mindenkit, aki bármilyen formában segítette, támogatta a báli előkészületeket, lebonyolítást:

  az idei – II. Alapítványi bál – tiszta bevétele

  375.450 Forint!

  Csak egy igazán együtt gondolkodó, együtt tevékenykedő tantestület –szülői közösség hozhat létre ekkora sikert!

  Köszönet érte:
  az alapítvány kuratóriuma, az intézmény vezetősége

  2017.10.03.

  Alapítványi beszámoló

  Tisztelt Szülők!

  A 2017/2018-as tanév szeptember elején megtartott szülői értekezletek után:
  41 átutalás történt az alapítvány számlájára!
  Ebből 28 család gyermeke alsó tagozatos!
  Tisztelettel köszönjük az egyik végzős diákunk családjának a : 100.000 Ft-os felajánlást!
  A 2016-os évben felajánlott 1%-k összege – ami már a számlánkra meg is érkezett -: 678.259 Ft.
  Nagy tisztelettel köszönjük mindazon családoknak, akik ezt javunkra tették!
  Jelenlegi vagyonunk: 2.784.420 Ft.
  2017. október 28-án – Családi nap –a „Munka világa” címmel iskolai szintű rendezvényen, mely nem csak a gyerekeknek szól!!!, számítunk a szülők aktivitására!
  A büfé bevételéből intézményünk informatikai parkját szeretnénk bővíteni.
  Az iskolai pólókat már megrendeltük, hamarosan érkeznek!
  Hamarosan tájékozódhatnak iskolánk honlapján a 2018. február 3-án esedékes II. alapítványi bálról!

  A további gyümölcsöző együttműködés reményében:
  az alapítvány kuratóriuma

  Batthyány Ilona Alapítvány 2016/2017-es tanév beszámolója

  Kuratóriumi ülések:
 • 2016. szeptember 6.
 • november 16.
 • december 13.
 • 2017. január 17.
 • június 13.

  Programok:

  2016. október 22. : Családi nap ; büfé; a befolyt összegből / 100.000Ft-ot / családi támogatás haláleset miatt
  2017. február 17. : I. Alapítványi bál
  Április 28-29-30. : 10. Nemzetközi Sport- Tehetségnap; büfézés, sportolók megvendégelése, esti program biztosítása / aquaworld látogatás/

  Amiket tettünk:

 • első osztályosoknak sapka / 65.000Ft/
 • karácsonykor rászoruló tanulók megajándékozása / 100.000 Ft/
 • kitüntetések: gyerekek : Tehetség-plakett és medál
 • kitüntetett felnőttek: Tehetség-plakett
 • nyugdíjba vonuló pedagógusok: medál
 • a negyedik évfolyam lovaglásához biztosítottuk a közlekedést/buszköltség: 250.000Ft/
 • a napi zökkenőmentes munkakörülmények biztosítása: Segítségünkkel pályázott a Tehetségpont az iskolával a 10. Nemzetközi Sport – Tehetségnap megrendezésére; ezt a programot 200.000Ft-tal támogattuk.

  Jelenleg a számlánkon: 2.938.841 Ft van.
  Átutalások száma / 5.000 Ft családonként/ : 107; ez: 580.000Ft; a legtöbb átutalás alsóban történt.

  Jövő évi terveink:
 • leendő elsősöknek sapka
 • Rádió utcai épület fejlesztése: projektor,laptop,vetítővászon; tanáriba számítógép, nyomtató; két tanterembe padlózat felújítása; játékok , foci kapura háló
 • ha igény van rá, a lovaglás támogatása
 • fejlesztések támogatása a befizetések függvényében
 • a II. Alapítványi bál megszervezése.

  Hálásan köszönöm a kuratórium tagjainak önzetlen munkáját, segítségét! Nagy tisztelettel köszönjük a szülők, az osztályok áldozatos, segítő munkáját, lelkesedését, kitartását! Várjuk a jelentkezőket, akik segíteni tudnának augusztusban a műanyagpadló letételében, a játszótér felszerelésében! A jövőben is számítunk az ideihez hasonló együttműködésükre!

  Budapest,2017.június 29.
  Kózol Ákosné
 • Alapítvány IV. negyedéves beszámolója

  Az alapítvány beszámolója a 2016. szeptember 1- december 31. közötti időszakról

  Legutóbbi – év közi - beszámolónkat november végén tettük közzé.
  Szeretnénk átfogóan tájékoztatni Önöket az elmúlt négy hónap eseményeiről!

 • I. 5.000Ft-os befizetések: 103 átutalás történt, ez 560.000 FT-ot jelent!
 • II. A 2014-ben keresett és Önök által 2015-ben felajánlott 1%-ok: 809.114 FT!
 • III. A NAV-tól még kaptunk kompenzációt: 9764 Ft.
 • IV. 2016. XII. 13-án vagyonunk: 3.056.221 FT volt. / ebben benne van már a báli belépők összege is!/
 • V. Karácsonykor a nehéz sorsú gyerekeknek – szám szerint 20 főnek, iskolánk gyermekvédelmi felelősével egyeztetve, ajándékcsomagot állítottunk össze: 92.416 FT értékben.
 • VI. A tanári és a tanulói munka segítése érdekében a Rádió utcai és a fő épület tanáriába egyaránt 1-1 komplex – nyomtató, fénymásoló scanner – gépet vásároltunk, összesen: 89.980 Ft értékben.
 • VII. Az alapítvány első báljára eddig – 2017. január 19.- 26 foglalás, és egy támogató jegy felajánlás érkezett. Nagy szeretettel várjuk, a reményeink szerint most beinduló, új foglalásokat-átutalásokat!
 • VIII. Sajnos az élet nem kíméli a gyermekeket sem! Három testvér decemberben elvesztette édesanyját. A családot 100.000 FT készpénzzel segítjük ( ezt az összeget a „Családi nap” büfébevétele biztosítja)!

  Terveink a tanév második félévére:
  /felajánlások/
 • 1. Rádió utcai játszótér felújítása: 300.000Ft
 • 2. A „Zöld” épületben táncterem kialakítása: 500.000Ft
 • 3. 4. évfolyam lovaglásának buszköltsége: 300.000Ft
 • 4. X. Nemzetközi Sport és Tehetségnap: 200.000Ft
 • 5. Alapítványi bál: 170.000Ft

  Köszönjük a továbbiakban is a támogatást, az együttműködést, az együtt gondolkodást, a közös programok segítését, az aktivitást!
  A szebb, jobb, különleges programokat biztosító iskola érdekében!
  Ez csak közösen valósítható meg; a lelkes, támogató szülői közösséggel!

  A kuratórium tagjai
 • 2016.09.30.

  Köszönjük!

  Tisztelt Szülők!

  Nagy tisztelettel ás hálával tudatom Önökkel: a 2014-es naptári évi jövedelmük 1%-, melyet 2015. év elején ajánlottak fel alapítványunk javára: 809.114 Ft.

  Az 5.000 forintos befizetések már az 50.-nél tartanak!

  Jelenleg vagyunk: 2.663.000Ft! Igen, nem tévedés, ennyi! A sok tervünk megvalósításunkhoz szükségünk is van rá!

  Ne habozzanak, tegyék meg felajánlásukat! Gyarapítsuk alapítványunk befektetésre váró vagyonát!

  Reméljük, a bálra való készülődés és megjelenés kapcsán is ilyen aktívak lesznek!

  Tisztelettel: kuratórium és intézményvezetés

  2016.09.21.

  Köszönet

  Kedves Szülők!

  Nagy tisztelettel köszönöm tanítványaink, kollégáink és nem utolsó sorban alapítványunk nevében azt a 33 befizetést /(5.000Ft/család/ tanév), amelyet a szeptember eleji szülői értekezletek után utaltak át alapítványunk számlájára!

  Külön köszönet azon családoknak, akik gyermekenként (több gyermekük is tanul nálunk) utaltak 5.000 Ft-t!

  Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma

  Rövid beszámoló az eddigi működésről a 2015/2016-os tanévben  Kalasné Dr Kolozsvári Eszter jogász (szülő) segítségével bejegyzésre került az új kuratórium. Köszönet a gyors és alapos munkáért.
  Nyílt kuratóriumi ülést szerveztünk a Családi nap keretében bemutatkozás és közös ötletelés céljából.
  „Jótékonysági” könyvvásárt rendeztünk, melynek bevétele 200 000 Ft, melyből 100 000 Ft-tal támogattuk iskolánk tragikusan elhunyt diákjának és édesanyjának családját. A fennmaradó 100 000 Ft-tal az osztályok rendelkezhetnek.
  A Tehetség-napon plaketteket osztottunk kiemelkedő tanulóinknak.

  Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik adójuk 1 %-ával, illetve egyéb adományokkal segítették alapítványunkat!
  Ahhoz, hogy továbbra is támogathassuk intézményünk diákjait, valamint az iskolai programok színesebbé tételéhez hozzájárulhassunk, arra kérünk minden családot, tanévenként 5000 Ft befizetésével segítse alapítványunkat!

  Köszönettel, a kuratórium tagsága

  A Batthyány Ilona Alapítvány 2015. év szeptembertől terjedő időszak; valamint 2016. év első felének gazdasági beszámolja • 2015.szeptember 1-jén az alapítvány vagyona : 956.412 Ft volt.
 • 2015. szeptember 17-én érkezett a számlára a szülők és a kollégák által felajánlott 1% összege:847.502 FT
 • így vagyonunk 1. 803.412 Ft lett
 • 2015. szeptemberében az új számítógépek és azok be/ill. felszereléséhez szükséges összeg:686.710 Ft volt/ ez már kiadás/
 • a 2014/15-ös tanévre szóló 5.000Ft-os befizetések összege:395.000Ft; részletezés: ez összesen 22 családot jelent; van olyan család, aki nem az 5000Ft/=család összeget fizette, hanem gyermekenként 5.000-t; illetve olyan család is van , akik gyermekenként 25.000Ft-t fizetett; az intézményi tanács elnöke pedig: 150.000Ft-tal támogatta az alapítványt; természetesen köszönjük minden családnak a segítséget; büszkék vagyunk rájuk!
 • 2015. október 30-án / ekkor már megalakult az alapító kérésére az új kuratórium/: 1.113.205 Ft-tal vette át az új tagság az alapítványt
 • 2015. november: 147.369 Ft ismét az informatika teremre
 • 2015. december:158.030 Ft működtetési költségek:elsősök sapkája:44.160Ft
 • Tehetség emlékplakettek gravírozása:23.300Ft
 • projektor izzó:49.200Ft
 • Tehetség nap:toll és virág:22.900Ft
 • mikrofonkábel és dugó:8.470Ft
 • 2015. december 31.:803.203 Ft
 • 2016.május 20.: szerver: 671.000Ft
 • 2016. május 20-ig 5.000Ft-os befizetések, melyek a 2015/16-os tanévre vonatkoznak:55.000Ft / ez 16 családot jelent; tisztelettel köszönjük
 • 2016.május 20.: 671.100Ft

  A mostani kuratórium 2016. március 30-óta jogerős!

  Gyarapítsuk tovább a kuratórium vagyonát, hogy a mára már nagyon veszélyes Rádió utcai épület játszóterét mielőbb felújíthassuk!

  Budapest,2016.május 30.
  Tisztelettel: az alapítvány kuratóriuma